Θετικά τα αποτελέσματα της μελέτης ARTEMIS για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας