Μαρίνα Δημητράκη, M.D., MSc., M.H.A., PhD, EFOG-EBCOG – Embryolab EL