Χαμηλό απόθεμα ωαρίων: μια πρόκληση που ξεπερνιέται