Υαλοποίηση (vitrification), η μέθοδος που εκτίναξε τα ποσοστά επιτυχίας στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή! – Embryolab EL