Το Science Cafe του Spermogene στο πλαίσιο του Thessaly Science Festival – Embryolab EL