Το Embryolab συμμετείχε ενεργά στο 35ο ετήσιο συνέδριο της ESHRE – Embryolab EL