Embryolab Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Εξατομικευμένα πρωτόκολλα


Στο Embryolab γνωρίζουμε ότι η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση. Το σημαντικό είναι, για κάθε ζευγάρι που αντιμετωπίζει πρόβλημα γονιμότητας, να γίνουν ενδεδειγμένες διαγνωστικές εξετάσεις και να επιλέξουμε εξατομικευμένες θεραπείες και μεθόδους αντιμετώπισης της υπογονιμότητας.

Εφαρμόζουμε εξατομικευμένη ιατρική της αναπαραγωγής, και προσαρμόζουμε την καινοτομία σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά ώστε να έχουμε να μεγαλύτερα οφέλη.

Η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση

Επιθυμία για εγκυμοσύνη μετά τα 40


Δίνουμε μεγάλη σημασία στον προληπτικό έλεγχο υγείας, ενόψει μιας εγκυμοσύνης μετά τα 40, με έμφαση στη μαστολογική, αιματολογική και καρδιολογική εκτίμηση της γυναίκας, πριν την έναρξη θεραπείας υπογονιμότητας.

Κάνουμε λεπτομερή περιγραφή των επιλογών στα πρωτόκολλα θεραπείας, με βάση τις πιθανότητες επιτυχίας και το είδος της θεραπείας.

Λόγω της μεγαλύτερης δυσκολίας μιας δίδυμης εγκυμοσύνης σε ηλικία πάνω από τα 40, δίνουμε την επιλογή της εμβρυομεταφοράς ενός εμβρύου σε στάδιο βλαστοκύστης, με τη δυνατότητα κρυοσυντήρησης του άλλων εμβρύων για μελλοντική χρήση.

 • Βήμα 1ο

  Διάγνωση
 • Βήμα 2ο

  Προετοιμασία θεραπείας - Χορήγηση συμπληρωμάτων και βιταμινών
 • Βήμα 3ο

  Συλλογή εμβρύων σε διαδοχικούς κύκλους - Κρυοσυντήρηση εμβρύων
 • Βήμα 4ο

  Συμβουλευτική
 • Βήμα 5ο

  Πρόγνωση γονιμότητας

Χαμηλό απόθεμα σε ωάρια


Εντοπίζουμε τις γυναίκες με μειωμένο απόθεμα ωαρίων, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω ενδομητρίωσης, ή συχνά για άγνωστους λόγους, με την εφαρμογή σύγχρονων διαγνωστικών μέσων (αιματολογικές/υπερηχογραφικές εξετάσεις).

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην προετοιμασία θεραπείας, με χορήγηση εξειδικευμένων συμπληρωμάτων και βιταμινών με στόχο την ενίσχυση τόσο της ποσότητας, όσο και της ποιότητας των ωαρίων.

Στηριζόμαστε στη μεγάλη αποτελεσματικότητα του προγράμματος κρυοσυντήρησης του εργαστηρίου μας, που επιτρέπει τη συλλογή ωαρίων από διαδοχικούς κύκλους, ώστε να δημιουργηθεί ένας συνολικός αριθμός εμβρύων που θα είναι ικανοποιητικός, πριν προχωρήσουμε στην επιλογή εμβρύων για εμβρυομεταφορά.

Εστιάζουμε στη συμβουλευτική σχετικά με την πρόγνωση της γονιμότητας σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Επιλέγουμε με μεγάλη προσοχή τον κύκλο στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η θεραπεία, επειδή κάθε κύκλος έχει διαφορετικές πιθανότητες να αποδώσει ωάρια μετά από θεραπεία.

Πρόγραμμα Δωρεάς Ωαρίων


Παρέχουμε πλήρη ενημέρωση και συμβουλευτική για το πρόγραμμα δωρεάς γαμετών, τόσο στις υποψήφιες δότριες, όσο και στις ενδιαφερόμενες δέκτριες.

Εξασφαλίζουμε την αναγκαία ψυχολογική υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα μέρη, με την παρουσία έμπειρου ψυχολόγου, εξειδικευμένου σε θέματα υπογονιμότητας.

Ελέγχουμε με μεγάλη λεπτομέρεια τις υποψήφιες δότριες ωαρίων, με έμφαση στο κλινικό τους ιστορικό, στον έλεγχο κληρονομικών νοσημάτων και οικογενειακού ιστορικού. Διενεργούμε καρυοτυπικό έλεγχο. Κάθε υποψήφια δότρια υποβάλλεται προκαταρκτικά σε ψυχομετρική εκτίμηση, για τον αποκλεισμό προδιάθεσης κάποιας ψυχολογικής πάθησης.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στο πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων, με σεβασμό και ευαισθησία στην προσέγγιση των δοτριών και των δεκτριών, και με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας γεννήσεων.

Θεραπείες χωρίς υπερδιέγερση, λιγότερες πολύδυμες εγκυμοσύνες

Επιδιώκουμε την παράταση καλλιέργειας των εμβρύων στο πιο δυναμικό στάδιο της βλαστοκύστης, ώστε να μειώνεται η ανάγκη για τοποθέτηση πολλών εμβρύων.

Ελέγχουμε το απόθεμα των ωαρίων σας με τις πιο σύγχρονες ορμονικές εξετάσεις (Anti-mullerian ορμόνη), καθώς και με εξειδικευμένη υπερηχογραφική εκτίμηση (antral follicle count).

Αυξάνουμε την πιθανότητα εγκυμοσύνης με τη μετάθεση της εμβρυομεταφοράς σε δεύτερο χρόνο που επιτρέπει την τοποθέτηση των εμβρύων σε πιο φυσικές συνθήκες στην ενδομήτρια κοιλότητα.

Διαθέτουμε μεγάλη και μακροχρόνια εμπειρία στη διάσπαση κύκλου με προγραμματισμένη κρυοσυντήρηση εμβρύων και εμβρυομεταφορά σε δεύτερο χρόνο.

Προτείνουμε με προσοχή τον αριθμό εμβρύων κατά την εμβρυομεταφορά, με έμφαση στην επιλογή της μεταφοράς ενός εμβρύου.

Εστιάζουμε σε γυναίκες που έχουν μεγάλη πιθανότητα για υπερδιέγερση, με βάση το ιστορικό, την παρουσία πολυκυστικών ωοθηκών, ή, κάποια προηγούμενη προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης με παραγωγή μεγάλου αριθμού ωαρίων.

Διαθέτουμε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό πρόγραμμα κρυοσυντήρησης εμβρύων που επιτρέπει τη διάσπαση κύκλου θεραπείας εξωσωματικής γονιμοποίησης σε δύο στάδια, ένα για την ωοληψία και ένα για την εμβρυομεταφορά σε επόμενο μήνα, με ενδιάμεση κρυοσυντήρηση των εμβρύων που δημιουργούμε. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται στο ελάχιστο το ενδεχόμενο υπερδιέγερσης των ωοθηκών.

Η αποτελεσματικότητα από τη διάσπαση κύκλου είναι ιδιαίτερα υψηλή και συχνά μεγαλύτερη από τις πιθανότητες ολοκλήρωσης της θεραπείας στον ίδιο κύκλο.

Επιμένουμε στην έγκαιρη συμβουλευτική σχετικά με την πιθανότητα πολύδυμης εγκυμοσύνης και τους αυξημένους κινδύνους που παρατηρούνται στην περίπτωση αυτή.

Επαναλαμβανόμενες προσπάθειες εξωσωματικής χωρίς αποτέλεσμα


Εξασφαλίζουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ψυχολογική υποστήριξη.

Ενημερώνουμε για τις πιθανότητες εγκυμοσύνης σε ενδεχόμενη νέα προσπάθεια, με βάση το ιστορικό που προηγήθηκε.

Δίνουμε μεγάλη προσοχή στον έλεγχο που προηγήθηκε και κάνουμε προτάσεις για περαιτέρω έλεγχο και εξετάσεις που μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας.

Βασικός άξονας της συμβουλευτικής μας είναι η προσήλωση σε διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπευτικά πρωτόκολλα, που είναι αναγνωρισμένα διεθνώς με ξεκάθαρη τεκμηρίωση.

Ενημερώνουμε, επιπλέον, για τις εμπειρικές θεραπείες που μπορούν να εφαρμοστούν, κατόπιν λεπτομερούς ανάλυσης των θετικών και αρνητικών παραμέτρων τους.

Επιμένουμε ιδιαίτερα στην επιλογή κύκλου που θα πραγματοποιηθεί μια επόμενη προσπάθεια, στην προετοιμασία του ενδομητρίου, στις εργαστηριακές συνθήκες γονιμοποίησης και καλλιέργειας των εμβρύων και, τέλος, στην τεχνική της εμβρυομεταφοράς.

Αζωοσπερμία

Πραγματοποιούμε την πιο προηγμένη μέθοδο ορχικής βιοψίας, την micro-TESE, η οποία έχει τις περισσότερες πιθανότητες ανεύρεσης σπερματοζωαρίων στον αζωοσπερμικό άνδρα.

Τα ποσοστά επιτυχημένης γονιμοποίησης με σπερματοζωάρια που προέρχονται από τη βιοψία του όρχεως ξεπερνούν το 50%.

Διαθέτουμε μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη και έμπειρη επιστημονική ομάδα κλινικών εμβρυολόγων και χειρουργών ουρολόγων με εξειδίκευση στην ανδρολογία και υπογονιμότητα.

Η εμπειρία της επιστημονικής μας ομάδας στην αζωοσπερμία ξεπερνά τις 1000 περιπτώσεις ορχικών βιοψιών.

Το Embryolab αποτελεί μονάδα αναφοράς σε θέματα αζωοσπερμίας και ορχικών βιοψιών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

ένα όνειρο ζωής πρόκειται να γίνει πραγματικότητα

Απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις.
Μη διστάζετε, ρωτήστε μας!

Είμαι 40 ετών, παντρεμένη 3 χρόνια. Προσπαθούμε χωρίς επιτυχία να κάνουμε παιδί και σκέφτομαι να κάνω σπερματέγχυση. Έχω ακούσει όμως ότι έχει χαμηλά ποσοστά επιτυχίας. Μήπως έτσι χάσω και άλλο χρόνο;
Η μέθοδος της ενδομήτριας σπερματέγχυσης έχει χρησιμοποιηθεί από την αρχή της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με διάφορες παραλλαγές. Μπορεί να προσφέρει καλύτερα ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με τη φυσική σύλληψη, ειδικά σε ζευγάρια που δεν παρουσιάζουν κάποιο έντονο πρόβλημα, αλλά υστερεί σημαντικά σε σχέση με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Επίσης, πριν καταφύγεις στην σπερματέγχυση θα πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως διαβατές σάλπιγγες και καλό σπερμοδιάγραμμα, για να μπορεί να αποδώσει. Αν λοιπόν εσύ και ο σύζυγος σου έχετε αυτές τις προϋποθέσεις, μπορείτε να προσπαθήσετε για κάποιο καιρό με αυτή τη μέθοδο. Καθώς όμως είσαι ήδη 40 ετών, το διάστημα αυτό θα πρέπει να είναι σύντομο. Για αυτό το λόγο, προτείνουμε μετά από μια ή δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες, να μην επαναπαυτείς ή απογοητευτείς αλλά να προχωρήσεις σε εξωσωματική. Έτσι δεν θα έχεις χάσει χρόνο αλλά και θα έχεις χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Είμαι 41 ετών και ο άντρας μου 42. Προσπαθώ να μείνω έγκυος εδώ και δυο μήνες. Έχει νόημα να μπω άμεσα σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης;
Πολλά ζευγάρια αναρωτιούνται για το πότε πρέπει να αναζητήσουν τη βοήθεια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Όσον αφορά τη δική σου περίπτωση, φυσικά και δεν αποκλείεται η φυσική σύλληψη. Σίγουρα όμως ο πιο σημαντικός προγνωστικός δείκτης τόσο για τη φυσική σύλληψη όσο και για την επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι η ηλικία της γυναίκας, καθώς η πιθανότητα εγκυμοσύνης μειώνεται σημαντικά μετά τα 40 έτη. Για αυτό το λόγο, σου προτείνω να κάνεις σύντομα μια αρχική εκτίμηση στο Embryolab. Μια απλή σειρά εξετάσεων τόσο σε εσένα όσο και στο σύζυγο σου μπορούν να σκιαγραφήσουν το αναπαραγωγικό σας προφίλ. Έχοντας αυτές υπόψη, ένας εξειδικευμένος γυναικολόγος αναπαραγωγικής ιατρικής θα σχεδιάσει ένα πλάνο ενεργειών ώστε να μην χάσετε χρόνο.
Στον 1 μήνα ελεύθερων επαφών έμεινα έγκυος. Τελικά ήταν παλίνδρομη στην 6 εβδομάδα. Πέρασαν 4 μήνες από την απόξεση. Τι μου προτείνετε; Να κάνω εξετάσεις; Φοβάμαι για την επόμενη προσπάθεια.
Αντιλαμβάνομαι την ανησυχία σου για την επόμενη εγκυμοσύνη μετά την περιπέτεια μιας παλίνδρομης. Να ξέρεις όμως ότι κάτι τέτοιο δεν είναι σπάνιο και ότι ένα ποσοστό μεταξύ 10-25% των κλινικά αναγνωρισμένων κυήσεων τελικά δεν θα προχωρήσει. Να ξέρεις όμως ότι το 90% των γυναικών που είχαν μια παλίνδρομη θα έχουν μια επιτυχημένη επόμενη εγκυμοσύνη και ένα υγιές παιδάκι στο τέλος. Εγώ σου προτείνω να συνεχίσεις τις προσπάθειες σου χωρίς εξετάσεις προς το παρόν και να προσπαθείς να μην ανησυχείς. Αν στην επόμενη εγκυμοσύνη σου επαναληφθεί το ίδιο γεγονός τότε καλό θα ήταν να επισκεφθείς το γιατρό σου ή ένα εξειδικευμένο κέντρο ώστε να διευκρινιστεί η αιτία και να βρεθεί λύση στο πρόβλημα σου.