Παίζει ρόλο η εποχή του χρόνου στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης;