Συντήρηση Γονιμότητας – Embryolab EL
Συντήρηση Γονιμότητας

Η γυναίκα σήμερα μπορεί να πάρει στα χέρια της και να ορίσει η ίδια την αναπαραγωγική της προοπτική. Η έγκαιρη και ασφαλής διατήρηση των ωαρίων της, τής επιτρέπει να διαχειριστεί τη γονιμότητά της στο μέλλον και να πάρει όλες τις σημαντικές αποφάσεις που την αφορούν. Ογκολογικοί ασθενείς μπορούν συντηρώντας τη γονιμότητά τους να γίνουν γονείς μετά τη λήξη της θεραπείας τους.

Με την κρυοσυντήρηση σπέρματος, διαφυλάσσεται η γονιμότητα και αυξάνονται οι πιθανότητες του άνδρα να γίνει βιολογικός πατέρας στο μέλλον.

ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ


Τα επιστημονικά δεδομένα και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πάνω από το 95% των ωαρίων που κρυοσυντηρούνται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε διαδικασία γονιμοποίησης επιτυγχάνοντας ποσοστά γονιμοποίησης αντίστοιχα με αυτά των φρέσκων ωαρίων!

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι πολύ σημαντική για γυναίκες που:

  • έχουν διαγνωστεί με κακόηθες νόσημα
  • μεταθέτουν σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία την απόκτηση απογόνων
  • έχουν οικογενειακό ιστορικό πρόωρης εμμηνόπαυσης.

Στάδια στη συντήρηση γονιμότητας

Η γυναίκα απευθύνεται σε Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με ειδίκευση στη διαδικασία κρυοσυντήρησης ωαρίων, πριν την έναρξη οποιασδήποτε αγωγής που μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα της.
Ξεκινά ειδική αγωγή 8 ως 10 ημερών με στόχο τη διέγερση των ωοθηκών προκειμένου να παραχθούν αρκετά ωάρια.
Τα ωάρια συλλέγονται με τη διαδικασία της ωοληψίας και κρυοσυντηρούνται με τη διαδικασία της υαλοποίησης.
Τα ωάρια μπορούν να παραμείνουν στην κρυοσυντήρηση για απεριόριστο αριθμό ετών, με την υποχρέωση ανανέωσης της φύλαξης κάθε 5 έτη (σύμφωνα με τον Ν. 4958, Άρθρο 2).

με την κρυοσυντήρηση σπέρματος διαφυλάσσεται η γονιμότητα και αυξάνονται οι πιθανότητες του άνδρα να γίνει βιολογικός πατέρας στο μέλλον.

ΓΙΑ ΤOΝ ΑΝΔΡΑ


Η κρυοσυντήρηση σπέρματος βρίσκει κλινική εφαρμογή εδώ και πολλά χρόνια και έχει δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς άντρες να αποκτήσουν παιδιά, ακόμη και μετά από θεραπείες που προκαλούν μόνιμη ή παροδική απώλεια της γονιμότητάς τους.

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για άνδρες που:

  • έχουν διαγνωστεί με κακόηθες νόσημα
  • πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στον όρχι
  • εκτίθενται σε χημικές ουσίες, κυρίως φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων
  • οι όρχεις τους εκτίθενται καθημερινά σε υψηλές θερμοκρασίες
  • έχουν διαγνωστεί με ιστορικό ολιγοασθενοσπερμίας