Εργαστήριο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης – 1978-2018: 40 χρόνια δημιουργίας – Embryolab – Εξωσωματική Γονιμοποίηση – Fertility Clinic