Νομοθεσία – Embryolab EL

Νομοθεσία


Η ίδρυση και λειτουργία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) http://eaiya.gov.gr, συμβάλλει στην εναρμόνιση ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας καθώς και στην τήρηση της νομοθεσίας από τις ΜΙΥΑ για την προστασία και την ασφάλεια των ζευγαριών κατά τη διαδικασία της θεραπείας του και τη διαχείριση του γενετικού τους υλικού.

σε κάθε μας βήμα ακολουθούμε διεθνώς πιστοποιημένες διαδικασίες και λειτουργούμε σύμφωνα με τον αυστηρό εσωτερικό έλεγχο Embryolab.