Τα αποτελέσματά μας – Embryolab EL

Τα αποτελέσματά μας

Για την εξαγωγή αποτελεσμάτων στο Embryolab, λαμβάνουμε υπόψη το σύνολο των περιστατικών μας, ανεξάρτητα από την ηλικία και το ιατρικό ιστορικό.  Για κάθε περίπτωση, όσο πολύπλοκη και αν είναι, υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένες πιθανότητες επιτυχίας. Επιπλέον, θεωρούμε πολύ σημαντικό, να λαμβάνουμε υπόψη τις εγκυμοσύνες υγιών παιδιών και όχι μόνο τα θετικά τεστ κύησης.

Οι παράμετροι που λαμβάνουμε υπόψη στις αξιολογήσεις στατιστικών δεικτών επιτυχίας είναι οι εξής:

  • Ο αριθμός κύκλων εξωσωματικής: όσο μεγαλύτερο το δείγμα τόσο πιο αντιπροσωπευτικά και αξιόπιστα τα αποτελέσματα.
  • Ο μέσος όρος ηλικίας γυναικών: δείχνει πόσο επιλεκτική είναι μια μονάδα εξωσωματικής στο είδος των περιστατικών που αναλαμβάνει.
  • Τα ποσοστά κύησης ανά ηλικιακές ομάδες (30-35, 35-40, 40-45, κ.ο.κ.), καθώς έτσι τοποθετείται ορθότερα κάποιος ενδιαφερόμενος σε σχέση με τον γενικό μέσο όρο.
  • Το ποσοστό ακύρωσης, το οποίο δείχνει, με διαφάνεια, πως ένα ποσοστό δε θα ολοκληρώσει την αγωγή.
  • Η ενημέρωση των στατιστικών σε ετήσια βάση.
  • Ότι το ποσοστό θετικού τεστ κύησης δε συνεπάγεται ποσοστό γεννήσεων, καθώς μέρος των γυναικών με θετικά τεστ κύησης αποβάλει.
  • Τα ποσοστά πολυδυμίας: είναι σημαντικά γιατί αντανακλούν τον αριθμό των εμβρύων που εμφυτεύονται και την πολιτική της μονάδας σχετικά με την πρόληψη μαιευτικών επιπλοκών.
  • Ότι οι ειδικές κατηγορίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν ποσοστά γέννησης και στοιχεία υγείας των νεογνών π.χ. στην Προεμφυτευτική Διάγνωση.

Η αλήθεια επιβραβεύεται και οι δείκτες επιτυχίας, όταν είναι αξιόπιστα υψηλοί, αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Ποσοστά Επίτευξης εγκυμοσυνών ανά ηλικιακή ομάδα

{"type":"bar","data":{"labels":[" \u226434 "," 35-39 "," \u226540 "],"datasets":[{"label":"\u0394\u03b9\u03b5\u03b3\u03b5\u03c1\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03af \u03ba\u03cd\u03ba\u03bb\u03bf\u03b9 IVF\/ICSI","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(0,133,186,0.9)","hoverBorderColor":"#0085ba","backgroundColor":"rgba(0,133,186,0.25)","hoverBackgroundColor":"rgba(0,133,186,0.33)","data":[57,44,22],"hidden":false},{"label":"\u0395\u03bc\u03b2\u03c1\u03c5\u03bf\u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ad\u03c2 \u03ba\u03c1\u03c5\u03bf\u03c3\u03c5\u03bd\u03c4\u03b7\u03c1\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03cd\u03c9\u03bd FERC","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(0,188,125,0.9)","hoverBorderColor":"#00bc7d","backgroundColor":"rgba(0,188,125,0.25)","hoverBackgroundColor":"rgba(0,188,125,0.33)","data":[65,49,27],"hidden":false},{"label":"\u03a0\u03c1\u03bf\u03b3\u03c1\u03ac\u03bc\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u0394\u03c9\u03c1\u03b5\u03ac\u03c2 \u03c9\u03b1\u03c1\u03af\u03c9\u03bd\/\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03cd\u03c9\u03bd","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(164,193,0,0.9)","hoverBorderColor":"#a4c100","backgroundColor":"rgba(164,193,0,0.25)","hoverBackgroundColor":"rgba(164,193,0,0.33)","data":[67,65,62],"hidden":false}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"scales":{"yAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)","beginAtZero":true},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"}}],"xAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)"},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"},"categoryPercentage":0.80000000000000004,"barPercentage":0.90000000000000002}]},"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"mode":"nearest","bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["\u0394\u03b9\u03b5\u03b3\u03b5\u03c1\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03af \u03ba\u03cd\u03ba\u03bb\u03bf\u03b9 IVF\/ICSI : {y}","

\u0395\u03bc\u03b2\u03c1\u03c5\u03bf\u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ad\u03c2 \u03ba\u03c1\u03c5\u03bf\u03c3\u03c5\u03bd\u03c4\u03b7\u03c1\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd
\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03cd\u03c9\u03bd FERC<\/p> : {y}","\u03a0\u03c1\u03bf\u03b3\u03c1\u03ac\u03bc\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u0394\u03c9\u03c1\u03b5\u03ac\u03c2 \u03c9\u03b1\u03c1\u03af\u03c9\u03bd\/\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03cd\u03c9\u03bd: {y}"]

Αποτελέσματα προγράμματος Προεμφυτευτικής Διάγνωσης ανά στάδιο εξέλιξης της εγκυμοσύνης

{"type":"pie","data":{"labels":["\u039a\u03c5\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2","\u0393\u03b5\u03bd\u03bd\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(0,172,238,0.9)","rgba(226,170,56,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#00acee","#e2aa38"],"data":[56,39],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":0,"circumference":6.2831853071795862,"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"},"onClick":null},"tooltips":{"enabled":true,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["\u039a\u03c5\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2: {y}","\u0393\u03b5\u03bd\u03bd\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2: {y}"]

Ποσοστά πολύδυμων/μονήρων κυήσεων ανά θεραπευτικό πρόγραμμα

Διεγερτικοί κύκλοι

{"type":"pie","data":{"labels":["\u0388\u03bd\u03b1 (\u03bc\u03bf\u03bd\u03ae\u03c1\u03b7\u03c2 \u03ba\u03cd\u03b7\u03c3\u03b7)","\u0394\u03cd\u03bf (\u03b4\u03af\u03b4\u03c5\u03bc\u03b7 \u03ba\u03cd\u03b7\u03c3\u03b7)","\u03a4\u03c1\u03af\u03b1 (\u03c4\u03c1\u03af\u03b4\u03c5\u03bc\u03b7 \u03ba\u03cd\u03b7\u03c3\u03b7)"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(0,172,238,0.9)","rgba(226,170,56,0.9)","rgba(204,83,46,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#00acee","#e2aa38","#cc532e"],"data":[78,20,2],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":0,"circumference":6.2831853071795862,"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["\u0388\u03bd\u03b1 (\u03bc\u03bf\u03bd\u03ae\u03c1\u03b7\u03c2 \u03ba\u03cd\u03b7\u03c3\u03b7): {y}","\u0394\u03cd\u03bf (\u03b4\u03af\u03b4\u03c5\u03bc\u03b7 \u03ba\u03cd\u03b7\u03c3\u03b7): {y}","\u03a4\u03c1\u03af\u03b1 (\u03c4\u03c1\u03af\u03b4\u03c5\u03bc\u03b7 \u03ba\u03cd\u03b7\u03c3\u03b7): {y}"]

Προγράμματα Δωρεάς ωαρίων/εμβρύων

{"type":"pie","data":{"labels":["\u0388\u03bd\u03b1 (\u03bc\u03bf\u03bd\u03ae\u03c1\u03b7\u03c2 \u03ba\u03cd\u03b7\u03c3\u03b7)","\u0394\u03cd\u03bf (\u03b4\u03af\u03b4\u03c5\u03bc\u03b7 \u03ba\u03cd\u03b7\u03c3\u03b7)","\u03a4\u03c1\u03af\u03b1 (\u03c4\u03c1\u03af\u03b4\u03c5\u03bc\u03b7 \u03ba\u03cd\u03b7\u03c3\u03b7)"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(0,172,238,0.9)","rgba(226,170,56,0.9)","rgba(204,83,46,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#00acee","#e2aa38","#cc532e"],"data":[71,28,1],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":0,"circumference":6.2831853071795862,"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["\u0388\u03bd\u03b1 (\u03bc\u03bf\u03bd\u03ae\u03c1\u03b7\u03c2 \u03ba\u03cd\u03b7\u03c3\u03b7): {y}","\u0394\u03cd\u03bf (\u03b4\u03af\u03b4\u03c5\u03bc\u03b7 \u03ba\u03cd\u03b7\u03c3\u03b7): {y}","\u03a4\u03c1\u03af\u03b1 (\u03c4\u03c1\u03af\u03b4\u03c5\u03bc\u03b7 \u03ba\u03cd\u03b7\u03c3\u03b7): {y}"]