Ποιότητα

Η καλή ποιότητα δεν είναι ούτε μπορεί να παραμένει στατική. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει το Embryolab πιστοποιείται κάθε χρόνο από το 2007 με επιτυχία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 από το διεθνή διαπιστευμένο φορέα Bureau Veritas. Η εφαρμογή του αφορά σε όλες τις ιατρικές, εργαστηριακές, μαιευτικές και διοικητικές διαδικασίες της Μονάδας. Από τον Ιανουάριο το 2017 έγινε με επιτυχία η μετάβαση στο καινούριο πρότυπο ISO9001:2015, ενώ το Embryolab είναι η πρώτη Μονάδα στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με το πρότυπο EN 15224:2012, που αφορά σε ιατρικές υπηρεσίες.

Η Μονάδα δημιούργησε και λειτουργεί εσωτερικό γραφείο διαχείρισης ποιότητας. Με τον τρόπο αυτό:

  • Φροντίζουμε συνεχώς να επιμορφωνόμαστε και να ενημερωνόμαστε για τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
  • Παρακολουθούμε τα Διεθνή Πρότυπα από τους αρμόδιους φορείς και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
  • Φροντίζουμε να μην γίνεται κανένα λάθος, τυποποιώντας τις διαδικασίες, ενώ, ταυτόχρονα, έχουμε ειδικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς ώστε να προλάβουμε οποιαδήποτε παρέκκλιση και να διορθώσουμε άμεσα ό,τι πάει να παρεκκλίνει.
  • Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται το όνειρό τους, διατηρώντας συνεχώς συντηρημένο και στην καλύτερη κατάσταση τον εξοπλισμό μας.
  • Αξιολογούμε και επιλέγουμε τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα υλικά και αναλώσιμα που θα βοηθήσουν στο καλύτερο αποτέλεσμα.
  • Επιθεωρούμε αυστηρά όλες τις διαδικασίες, ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι πραγματοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο.
  • Συμμετέχουμε με επιτυχία σε σχήματα εξωτερικών ποιοτικών ελέγχων, τα οποία είναι αδιάβλητα και αντικειμενικά, γεγονός που αποδεικνύει ότι δουλεύουμε σωστά!
  • Αξιολογούμαστε με επιτυχία και πιστοποιούμαστε για την Ποιότητα του Συνόλου των υπηρεσιών που παρέχουμε, όχι σαν μια στείρα υποχρέωση, αλλά ως μια πραγματική ανάγκη για συνεχή βελτίωση.

Η συνεχής αυτή βελτίωση είναι και ο σκοπός της διασφάλισης της ποιότητας. Η διασφάλιση αυτή είναι πολύτιμος σύμμαχος για το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν είναι μια απλή και μονότονη συμπλήρωση εγγράφων και βιαστική ετοιμασία πριν από την όποια αξιολόγηση και πιστοποίηση. Τυποποιούμε με τον καλύτερο τρόπο τις καλύτερες υπηρεσίες, ώστε να δουλεύουμε όλοι με τον ίδιο «καλύτερο» τρόπο. Η τυποποίηση, είναι συνυφασμένη με την έννοια του ISO. Αυτό που πραγματικά σημαίνει μια πιστοποίηση κατά ISO είναι πως «ό,τι κάνουμε το γράφουμε, αλλά και ό,τι γράφουμε το κάνουμε». Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε τον πλήρη έλεγχο όλων των διεργασιών και μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίζουμε συνεχώς την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών.

σε κάθε μας βήμα ακολουθούμε διεθνώς πιστοποιημένες διαδικασίες και λειτουργούμε σύμφωνα με τον αυστηρό εσωτερικό έλεγχο Embryolab.