Ιδρυτές

Κλινικό τμήμα

Εμβρυολογικό τμήμα

Μαιευτικό-Νοσηλευτικό

Συμβουλευτικό τμήμα

Τμήμα Υποδοχής & Εξυπηρέτησης

Διεθνές τμήμα

Διοικητικό τμήμα

Συνεργαζόμενα Ιατρεία Γονιμότητας