Η Ομάδα μας – Embryolab EL

Ιδρυτές

Κλινικό τμήμα

Εμβρυολογικό τμήμα

Μαιευτικό τμήμα

Νοσηλευτικό τμήμα

Συμβουλευτικό τμήμα

Τμήμα Υποδοχής & Εξυπηρέτησης

Διεθνές τμήμα

Διοικητικό τμήμα

Τμήμα Συνεργαζόμενων Ιατρείων

Συνεργαζόμενα Ιατρεία Γονιμότητας