Δεκάδες μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν στη 2η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ EMBRYOLAB με σύνθημα «Eίναι θ-αίμα ζωής!» – Embryolab EL