Očuvanje plodnosti kod žena: krioprezervacija jajnih ćelija metodom vitrifikacije

Veoma ohrabrujući rezultati, kako u pogledu opstanka krioprezerviranih jajnih ćelija nakon odmrzavanja, tako I kod oplodnje, čine ovaj metod posebno korisnim i efikasnim.

Žene, čija je plodnost ugrožena (npr kancerom), kao i one koje iz socijalnih razloga (karijere, pronalaženje odgovarajućeg partnera) odlažu trudnoću sada mogu bezbedno da se odluče za krioprezervaciju njihovih jajnih ćelija.

Godine 1986-te, Čen i njegove kolege najavili su rođenje prvog deteta posle krioprezervacije jajnih ćelija. Ovo dostignuće je smatrano ogromnim na polju asistirane reprodukcije i kriobiologije. Ubrzo, međutim, prve optimisticne najave donele su zabrinutost naučnicima jer nisu uspeli da uspešno ponove trudnoću iz zamrznutih jajnih ćelija. Usledile su izuzetno niske stope preživljavanja čak i niže stope uspeha. Ove teškoće su povezane sa karakteristikama jajne ćelije i one se nisu mogle prevazići tako da proces krioprezervacije jajnih ćelija nije inicijalno našao kliničku primenu.

Umesto toga, gotovo istovremeno, krioprezervacija embriona i sperme imali su značajan uspeh i našli su kliničku primenu sa veoma pozitivnim rezultatima. Međutim, ostala je jaka potreba da se pronađe način održavanja ženske plodnosti, naročito kod mladih žena koje su suočene sa velikom verovatnoćom gubitka ili značajnog smanjenja njihovog reproduktivnog potencijala.

Ovi pritisci naveli su naučnike da istraže nove načine krioprezervacije. Od brojnih eksperimenta koje su napravili vitrifikacija je najpogodniji i najeefikasniji način za krioprezervaciju jajne ćelije. Uzastopne modifikacije ovog metoda davale su uzastopno sve bolje rezultate.

Danas, krioprezervacija jajnih ćelija i očuvanje ženske plodnosti je ostvariv cilj. Naučni podaci i rezultati pokazuju da preko 95% od jajnih ćelija zamrznutih metodom krioprezervacije prežive nakon odmrzavanja i mogu se bezbedno koristiti jer imaju jednake šanse za uspeh kao i sveže jajne ćelije!


Više

Žene koje mogu imati velike koristi od krioprezervacije jajnih ćelija su:

• one kod kojih je dijagnostifikovana neka bolest. Vrlo značajna dostignuća u pogledu ranog dijagnostifikovanja i lečenja raka su podigli prognozu i oporavak žena znatno.
Uprkos povećanju procenta preživljavanja, hemoterapija (i radioterapija) koje se koriste za lečenje još uvek jako loše utiču na reproduktivne sposobnosti žena. Često, ove žene se suočavaju sa mogućnošću da neće moći da imaju decu nakon lečenja bolesti. Razvoj u oblasti kriobiologije pruža im mogućnost da očuvaju svoju plodnost.
• one koje u svojim naporima da osiguraju profesionalnu nezavisnost odučuju da u kasnijim godinama steknu potomstvo. Međutim, naučno je dokazano da ženska plodnost opada od 35-te godine starosti a čak jako mnogo u dobi od 40-te godine. Pad plodnosti u većini slučajeva odnosi se na loš kvalitet jajnih ćelija. Dakle, mogućnost krioprezervacije jajnih ćelija dok je plodnost na visokom nivou oslobadja ženu pritiska starenja i odgovarajućeg izbora muškarca.

• one koje imaju nasledno preuranjenu menopauzu. Ove žene imaju generalno nisku rezervu jajnih želija i ranije ulaze u proces smanjenja plodnosti . Ako se ove žene odluče na vreme za krioprezervaciju jajnih ćelija preuranjena menopauza ne utiče na njihovu sposobnost da postanu majke .

• koje kao i njhovi partneri iz etičkih razloga ne žele da krioprezerviraju embrione ili da proizvedu prekobrojne embrione. Ovi parovi mogu krioprezervirati jajne ćelije. Na ovaj način oni su u stanju da sačuvaju svoje dragocene jajne ćelije bez narušavanja njihove moralne vizije. Istovremeno, pružaju sebi mogucnost da imaju više pokušaja VTO bez da se upuste u ponovnu stimulaciju.

Na praktičnom nivou, krioprezervacija jajnih ćelija znači da žena prolazi kroz stimulaciju jajnika kako bi proizvela više jajnih ćelija. Ova faza traje oko 10-12 dana od početka menstrualnog ciklusa.
U određenim slučajevima u kojima je upotreba lekova kontraindikovana, moguće je prikupiti oocite iz prirodnog ciklusa ili nezrele oocite kod žena sa policističnim jajnicima. Zatim dolazi faza aspiracije jajnih ćelija , odnosno prikupljanje jajnih ćelija koje se potom procenjuju (njihov kvalitet i zrelost). Jajne ćelije koje se procene da su dobre krioprezerviraju se metodom vitrifikacije. U ovom stanju mogu se bezbedno čuvati nekoliko godina.

Zahvaljujući ovim dostignućima, žena može sada po prvi put da sama odluči kada će postati majka bez pritiska. Blagovremeno i sigurno očuvanje jajnih ćelija omogućava ženama da upravljaju svojom plodnošću u budućnosti i da preduzmu sve odluke koje žele u životu bez pritiska od starenja.

Naučno osoblje Embryolaba je obučeno je za primenu metoda krioprezervacije odnosno vitrifikacije i primenjuje ga sa odličnim rezultatima. Ova opcija odražava posvećenost klinike ženama i parovima koji su odabrali da koriste usluge asistirane reprodukcije i time ostvare svoj san da stvore potomstvo.
Zašto Embryolab?

  • Zato što od 2008-me godine Embryolab radi na očuvanju jajnih ćelija sa veoma visokim nivoima njihovog preživljavanja, visokim stepenom oplodnje i ostvarenih trudnoća.
  • Embryolab je jedna od retkih laboratorija u Grčkoj i u Svetu sa toliko iskustva sa metodom vitrifikacije jajnih ćelija
  • Svi parametri se proveravaju sistematično
  • Postoji poseban elektronski sistem koji stalno prati nivo azota kako bi se osiguralo maksimalno dobro održavanjenajbolij


godina


radost