Krioprezervacija embriona sa metodom vitrifikacije

Često se tokom procesa vantelesne oplodnje pojavi visak embriona, kvalitetnih embriona, koji neće biti vraceni odmah embriotransferom. Ovi prekobrojni embrioni mogu se sačuvati kroz proces krioprezervacije, sa veoma visokim stopama preživljavanja.

Iskustvo od 1995-te i naučni potencijal Embryolaba omogućava optimalno čuvanje embriona sa najmanjim gubicima. Nas centar koristi poseban metod krioprezervacije koji obezbeđuje jako dobre rezultate

Za ove veoma važne embrione u Embryolabu se primenjuje veoma efikasan i bezbedan metod krioprezervacije embriona (Vitrifikacija). Zahvaljujući ovom metodu parovi sa veoma malim troškovima mogu da sačuvaju svoje embrione. Na ovaj način obezbeđuje se dodatna VTO, bez potrebe za ponovnom stimulacijom jajnika zene. Pored toga, ovi embrioni su na raspolaganju paru za drugu trudnoću nakon prve uspešne trudnoće.

Sve studije sprovedene do sada vezano za zdravlje dece koja su dobijena iz krioprezerviranih embriona, potvrđuju da je metod bezbedan.


Zašto Embryolab?

• Metod vitrifikacije sprovodi odljenje embriologa Embryolaba od 2008-me. godine, a čak i danas se ovo smatra revolucionarnim metodom za većinu VTO centara u Svetu.
• Od 2013-te. Godine organizuju se međunarodni seminara na Embryolab akademiji, gde naučnici iz celog Sveta učestvuju u cilju da se obuče za primenu ove metode.
najbolij


godina


radost