Azoospermija

Kao azoospermia definiše se odsustvo spermatozoida u ejakulatu u najmanje dva uzorka sperme. U slučaju azoospermije u Embryolabu se pruža sveobuhvatno savetovanje i istraživanje uzroka azoospermije kao i način na koji se može doći do željenog rezultata, odnosno zdravo rodjenog deteta.

Sa iskustvom u treritanju azoospermije od 1995-e godine Embryolab spada u Centre za asistiranu reprodukciju sa velikim stepenom znanja na Svetskom nivou.


Zašto Embryolab?

  • Iskustvo od 1995-e godine u istraživanju i tretiranju azoospermije
  • Posebno visoke stope pronalaženja spermatozoida metodom microTese
  • Visoke stope oplodnje jajnih ćelija sa spermatozoidima dobijenim iz tkiva testisa spermatozoidanajbolij


godina


radost