Genetičko Savetovalište

U Embryolabu postoji harmonična saradnja između različitih disciplina i naučnika i to je naš princip od osnivanja. Inovativni koncept je doveo do stvaranja u okviru klinike citogeneticke laboratorije i Odeljenja za genetičko savetovanje parova kada se smatra da će to pomoći njihovom naporu da steknu najdragoceniji dar života … dete.

Genetsko savetovanje je moderna nauka koja pomoću posebnih analiza alata “otključava” DNK ljudi i pomaže im da steknu zdravu decu bez prenošenja naslednih ili zaraznih bolesti. Drugim rečima, genetsko savetovanje savršeno upotpunjuje slagalicu u kombinaciji sa embriologijom i ginekologijom.

Posebno veliko naučno interesovanje postoji za Genetsko savetovalište, jer se savet bazira na istraživanju i kliničkoj dokumentaciji i to je neophodno u asistiranoj reprodukciji. Može identifikovati sa veoma visokom tačnošću verovatnoću da par dobije zdravo dete koristeći metod preimplantacione genetičke dijagnoze. Važno je napomenuti da je usluga Genetičkog savetovališta dostupna u samo nekoliko VTO centara u Grčkoj i Evropi.


Zašto Embryolab?

  • Zato što Embryolab od svog osnivanja ima laboratoriju za genetiku i kvalifikovane genetičare.
  • Zato što su usluge genetičkih analiza i savetovalište sastavni deo usluga klinike
  • Zato što Embryolab Academy često organizuje međunarodne seminare vezano za genetsko savetovanje gde učestvuju naučnici iz celog Sveta kako bi se obučili za rad modernim tehnikama i metodama.
  • Zato što primenjuje Preimplantacionu genetičku dijagnozu koja zahteva kvalifikovanog genetičara.najbolij


godina


radost