Hormonalni i imunološki testovi

Moderan centar asistirane reprodukcije će obezbediti sveobuhvatne usluge ljudima koji joj daju svoje poverenje. Radi pružanja izuzetnih usluga važna je aktivna i direktna saradnja velike grupe specijalista, kao što su reproduktivni ginekolozi , klinički embriolozi, genetičari, biolozi, psiholozi itd Moderne klinike moraju neprestano ulagati u kliničku i ultrazvučnu opremu ali i u laboratorijsku.
Laboratorijske analize su jako važne za praćenje tretmana asistirane reprodukcije. Od početne hormonske i imunološke kontrole do potvrde trudnoće, laboratorijski testovi moraju biti direktni, blagovremeni i tačni. Da bi se to postiglo, važno je prisustvo moderne imunološke laboratorije u okviru centra za asistiranu reprodukciju.

Embryolab je veoma brzo shvatio da postoji ova potreba i inkorporirao modernu laboratoriju da bi mogao da brzo i efikasno pokriva sve trenutne potrebe. Ove potrebe se mogu sažeti u dve glavne kategorije:
• Dijagnostički pristup : identifikacija faktora kako kod žene tako i kod muškarca koji su prepreka za uspeh
Hitan hormonski monitoring je naročito važan za pravi smer i napredak
• Klinicki monitoring : Trenutno praćenje hormonskog statusa je jako važno za tačno odredjivanje terapije

Svaki napor je jedinstven i zaslužuje poštovanje i trebalo bi ga tretirati na odgovarajući način, pružajući trenutne rezultate koji će dovesti do važnih odluka. Istraživanje uzroka i praćenje tretmana važne su alatke koje značajno pomažu uspešnom ishodu i dobijanju deteta!


Zašto Embryolab?

• Zato što je Embryolab jedna od retkih klinika u Grčkoj i Evropi koja ima citogenetičku laboratoriju
• Tačnost hormonalnih testova kontrolise se učešćem u Drzavnoj Eksternoj Kontroli Kvaliteta
• Postoji najsavremenija oprema i kompletna sledljivost
najbolij


godina


radost