Program donacije jajnih ćelija

Kojim parovima se preporučuje program donacije jajnih ćelija?
Program donacije jajnih ćelija je namenjen parovima koji imaju probleme kao što su :
• preuranjena menopauza
• serija neuspešnih pokušaja VTO
• istorija pobačaja
• istorija lošeg kvaliteta jajnih ćelija
• istorija naslednih bolesti
• nepostojanje odgovora jajnika na stimulaciju
• žene preko 40 godina

Za ove parove, program donacije jajnih ćelija obezbedjuje veliku verovatnoću za dobijanje zdravog deteta.


Detaljnije

Kako se testiraju donorke?

Kontrola kandidatkinja za donorke vrsi se na 5 nivoa:

Ažuriranje: Donorka kandidat je obaveštena o obaveznoj terapiji koju je potrebno primeniti radi dobijanja jajnih ćelija, i o potencijalnim rizicima i pravnom okviru .

Detaljna istorija: za svaku kandidatkinju za donatorku popunjava se vrlo detaljni upitnik o  prošlosti, načinu života, njenoj porodici i nivou obrazovanja.

Lekarski pregled: kandidatkinje za donorke prolaze niz hematoloških i genetičkih testiranja u cilju utvrđivanja njihovog dobrog fizičkog i reproduktivnog zdravlja. Ovi testovi obuhvataju:
• infektivne bolesti ( Hepatitis B, hepatitis C , VDRL , HIV I & II)
• Krvna grupa i rezus
• Krvna slika
• Mediteranska Anemija
• Testiranje na Cističnu fibrozu
• Hormonski status
• Koagulacija krvi
• Papa test

Na kraju, radi se vaginalni ultrazvučni pregled kako bi se utvrdio položaj i funkcija njihovih jajnika.

Genetsko testiranje: Genetska ispitivanja svih potencijalnih donorki jajnih ćelija je veoma važan deo njihovog ispitivanja  u Embryolabu. Cilj je da se maksimalno povećaju šanse za zdravu trudnoću i zdravu bebu.
Sve potencijalne donorke prolaze kroz sledeće korake:
KORAK 1: INTERVJU
Kvalitativni,detaljni , jedan-na-jedan intervjui su obavljeni sa svim  donorkama jajnih ćelija od strane stručnog kadra klinike i uključuju ispitivanje detaljne istorije porodice. Potencijalne donorke jajnih ćelija sa porodičnom istorijom poremećaja kao što je dijabetes, kardiovaskularne bolesti ili različiti kanceri su isključene.
KORAK 2: KARIOTIP
Provera kariotipa se vrši u okviru početne provere  donorki jajnih ćelija. Manje od 5% od svih zdravih osoba su nosioci jedne hromozomske abnormalnosti, ali mogu preneti hromozomopatiju svojim gametima na dobijene embrione. Rezultat je povećan rizik od pobačaja ili beba koja će ispoljiti hromozomsku anomaliju. Sve potencijalne donorke jajnih ćelija koje su nosioci hromozomskih anomalija su isključene.
KORAK 3: TESTIRANJE NA UČESTALE MUTACIJE GENA
Talasemija i Cistična fibroza su dva najčešća poremećaja  gena u našoj populaciji. Uprkos tome što je zdrav, nosilac jedne od ovih poremećaja gena ima 50% šanse za prenos defektnog gena na njegovo/ njeno dete. U slučaju da je partner takodje nosilac, postoji rizik od 25% da će dete biti pogodjeno. Sve donorke jajnih ćelija su rutinski testirane na Talasemiju i cističnu fibrozu. Potencijalne donorke sa ovom dijagnozom se isključuju.
DODATNI GENETSKI SKRINING
Za specifične poremećaje gena: Različite etničke grupe imaju tendenciju da budu nosioci specifičnih naslednih bolesti. Genetski testovi za specifične poremećaje gena kao što su Fankonijeva anemija, Tai-Sachs, Sindrom Fragilnog X i hemofilija, mogu se izvršiti na osnovu istorije donorke ili istorije para i njihove etničke pripadnosti. Obiman genetski skrining: Svaka zdrava osoba može nositi neki broj retkih mutacija gena. Partneri koji nose mutacije u istom genu mogu imati rizik od 25% da dobiju bebu sa nekim poremećajem. Ispitivanje potencijalne donorke dodatnim genetskim skriningom podrazumeva dijagnostifikovanje više mutacija, koje uključujući nekoliko stotina genetskih oboljenja. Cilj ovog obimnog testa jeda se svede rizik od dobijanja bebe sa genetskom mutacijom na minimum i zaštiti zdravlje vaše buduće porodice.

Psihološka provera: Embryolab primenjuje MMPI-2 Psihometrijski test na svim donorkama jajnih ćelija. Psihološka provera donorki nastoji da istraži i izvuče aključke o kognitivnoj i emocionalnoj stabilnosti i funkcionalnosti njihove ličnosti. MMPI-2 test obavlja kvalifikovani klinički psiholog u Embryolabu i sastoji se od dva dela: klinički intervju i psihometrijski test ličnosti.
A. KLINIČKI INTERVJU
Potencijalne donorke jajnih ćelija se ispituju vezano za: demografske podatke, ličnu i porodičnu medicinsku istoriju, korišćenje droge ili alkohola, seksualne probleme, obrazovanje, stručno usavršavanje, medjuljudske odnose, društvene aktivnosti, uslove života.
B. PSIHOMETRIJSKI TEST LIČNOSTI
Sve donorke jajnih ćelija su u obavezi da popune: „Višestepeni Minnesota Upitnik o ličnosti MMPI-2 „. Ovaj test je priznat kao najveći validni i pouzdani test ličnosti širom sveta. Test traje sat i po do dva i ocenjuje (1) nivo iskrenosti onoga ko odgovara (tj da li osoba odgovara istinito ili ne) i (2)da li postoje simptomi lične i društvene disfunkcije (odnosno u kojoj meri  osoba koja odgovara poseduje kognitivnu i emocionalnu stabilnost na ličnom i medjuljudskom nivou).
Psihološka procena i podobnost potencijalne donorke se smatra važna kao njihova klinička podobnost. Embryolab je jedina  klinika u Grčkoj i jedna od retkih u Evropi koja primenjuje specifične psihometrijske testove.
Dodatnih 20% od potencijalnih donorki jajnih ćelija su isključene nakon testa MMPI.

 
Samo 40-50% od kandidatkinja uspešno prodju svih pet faza evaluacije i udju na spisak donorki Embryolaba.

Quelle est la législation en vigueur en Grèce?

• Le don d’ovocytes et d’embryons est autorisé pour les femmes âgées jusqu’à 50 ans.
• Le don d’ovocytes et d’embryons doit être anonyme.

Avant le début de la procédure, la donneuse et la bénéficiaire signent des formulaires par lesquels elles expriment leur consentement, comme le prévoit la loi.
Zašto Embryolab?

• Klinika vrši detaljan lekarski pregled radi izbora najkompatibilnijeg donora
• Donirani genetski materijal je samo od strogo proverenih kompatibilnih donora
• Pri izboru donora uzimaju se u obzir kako fenotipske karakteristike primalaca, tako i krvne grupe
• Intenzivno genetičko testiranje povećava šanse za uspešnu trudnoću I zdravu bebu.
• Posebna pažnja u izboru donora daje se i psihografskim karakteristikama od strane iskusnog psihologa klinike
points-d-excellence2


10anees


ofir