Uzgajanje embriona u kulturi sa ćelijama endometrijuma žene

Ovaj metod ima za cilj da unapredi kulturu za uzgajanje embriona tokom vremena provedenog u laboratoriji. Novi sistem uzgajanja vodi ka embrionima bolje morfologije koji imaju veću verovatnoću da dođu do faze blastocista, a zatim dovedu i do održive trudnoće.

Da bi se ovo sprovelo potrebno je uzeti ćelije endometrijuma dobijene iz prethodnog ciklusa žene jednostavnim procesom. Ove ćelije prolaze kroz posebnu obradu i onda se stvora poseban „sloj“ od njih. Na ovom sloju se čuvaju embrioni žene od dana nakon aspiracije jajnih ćelija.

Raspoloživi podaci ukazuju na to da ćelije endometrijuma značajno poboljšavaju okruženje u kome se razvijaju embrioni, uklanjajući toksične metaboličke derivate koje otpuštaju isti ti embrioni i istovremeno obogaćuju okruženje sa važnim hranljivim materijama.

Ovaj metod je usmeren prvenstveno na parove sa neobjašnjivim neuspesima VTO , i na parove koji iz prethodnih pokušaja VTO imaju problema sa kvalitetom embriona.
Zašto Embryolab?

  • u Embryolabu izvrsno sarađuju klinički sektor sa embrioloskim
  • Embryolab ima najbolje opremljene laboratorije u Grčkoj i medju retkima je u Evropi
  • Naučni kadar ima bogato iskustvo sa metodom uzgajanja embriona sa homolognim ćelijama endometrijumanajbolij


godina


radost