Sazrevanje jajnih ćelija u laboratoriji (IVM)

Organizam svake žene je rođen sa velikim brojem jajnih ćelija, koji prelazi dva miliona. Ove jajne ćelije su u pocetku nezrele i to traje dugi niz godina. Prelazak u adolescenciju obeležava početak zrenja jajnih ćelija kroz ovulaciju svakog meseca.

Danas znamo da svaki mesec ženski organizam priprema oko 20 jajnih ćelija za završnu fazu sazrevanja, odnosno fazu pre ovulacije. Iako ce samo jedna od tih jajnih ćelija nastaviti do ovulacije, skoro sve ostale jajne ćelije su u stanju da sazru i da se oplode. Po završetku ovulacije, sve ostale jajne ćelije iz tog ciklusa će neminovno propasti i na kraju biti apsorbovane od samog organizma.

Već sredinom prošlog veka uočeno je da ljudske jajne ćelije mogu da dodju do završne faze sazrevanja u laboratorijskim uslovima. Ovo in vitro sazrevanje jajnih ćelija u kombinaciji sa zapažanjem da se ove jajne celie mogu oploditi u laboratoriji postavilo je temelje za razvoj novog polja u oblasti asistirane reprodukcije ljudi, i napravilo je osnove za razvoj polja u asistiranoj reprodukciji poznatog kao in vitro sazrevanje ( IVM ).


Više

Prva velika prednost in vitro sazrevanja oocita za ženu je to što minimizira upotrebu hormonalnih lekova. Tako, sa jednog aspekta, terpija sa in vitro sazrevanjem liči na tretman VTO u prirodnom ciklusu, sa prednošću prikupljanja više jajnih ćelija, umesto jedne koja se dobija u prirodnom ciklusu. Što se manje lekova koristi manje je nuspojava kako tokom lečenja tako i dugoročno gledano.

Posebno, ograničenje upotrebe lekova smanjuje verovatnoću pojave hiperstimulacionog sindroma, što je najteža komplikacija kod VTO. Iako hiperstimulacioni sindrom u teškom obliku se retko sreće, postoje žene koje imaju rizik od pojave toga, uglavnom žene sa sindromom policističnih jajnika. Danas, žene sa PCOS se smatraju najrelevantnijom populacijom žena, kod kojih je primena in vitro sazrevanja jajnih ćelija dovodi do visoke stope sazrevanja, oplodnje i implantacije izbegavajući u isto vreme opasne posledice hiperstimulacionog sindroma jajnika.

Postupak prikupljanja jajnih ćelija u programu in vitro sazrevanja se vrši na sličan način kao u klasičnoj VTO. Uz korišćenje ultrazvuka procenjuje se veličina folikula i debljina endometrijuma i određuje vreme aspiracije jajnih ćelija, otprilike 10 dana nakon početka ciklusa. Aspiracija jajnih ćelija se vrši sa blagim sedativima, tako da je postupak je potpuno bezbolan za ženu. Nezreli oociti koji su prikupljeni smešteni su u specijalnoj kulturi za uzgajanje istih i nakon 1-2 dana potvrđuje se njihovo sazrevanje. Istovremeno, vrši se i njihova oplodnja u laboratoriji. Nakon 2 do 3 dana, odabiraju se najpogodniji embrioni da se stave u matericu.

U skorije vreme, in vitro sazrevanje počelo je da se primenjuje na žene koje žele da sačuvaju svoje jajne ćelije, i svoju plodnost pre početka lečenja malignih bolesti. Tretmani poput hemoterapije i radioterapije, posebno su otežavajući za funkcionisanje jajnika i često dovode do prestanka rada jajnika što u budućnosti dovodi do nemogućnosti proizvodnje jajnih ćelija. Međutim, postupak in vitro sazrevanja omogućava dobijanje više nezrelih oocita bez korišćenja hormonalnih lekova, u veoma kratkom roku. Dakle, ne gubi se dragoceno vreme za lečenje malignih bolesti. Odmah nakon aspiracije oocita vrsi se in vitro sazrevanje i krioprezervacija istih za buduću upotrebu.

Do danas, broj dece rođene u Svetu nakon primene metode in vitro sazrevanja oocita, je jedva više od hiljadu. Ova deca su zdrava i njihov razvoj je do sada normalan, ne razlikuju se od druge dece.

Metod in vitro sazrevanja oocita danas je jako napredovao. Uskoro će biti važna opcija za žene koje žele i moraju da izbegnu hormonsku terapiju, kao i za žene koje žele da sačuvaju svoju plodnost, kada se suoče sa ozbiljnim bolestima koje zahtevaju tretmane koje ugrožavaju funkcionisanje njihovih jajnika. Kao i kod svake nove metode asistirane reprodukcije tako i ovde se zahteva pravilan izbor žena koje će primeniti ovu metodu, nakon preocene i razgovora o prednostima i ograničenjima ove metode.
Zašto Embryolab?

• Izvanredno opremljena laboratorija Embryolaba u kombinaciji sa 24 – časovnim monitoringom uslova u kojima se uzgajaju embrioni obezbedjuje idealne predispozicije za sazrevanje nezrelih jajnih ćelija
• Zato sto od 2008-me godine Embryolab , sistematski čuva jajne ćelije sa veoma visokom stopom preživljavanja, oplodnje i ostvarivanja trudnoće .
• Embryolab je jedna od retkih laboratorija u Grčkoj i u Svetu sa toliko iskustva u primeni metoda vitrifikacije jajnih ćelija
• Svi parametri se proveravaju sistematski
najbolij


godina


radost