Razvijanje embriona u Embryoscope-u

Embryoscope je poseban inkubator za uzgajanje embriona, globalno prihvaćen kao najmoderniji i idelan sistem uzgajanja i razvoja embriona. Sadrži ugrađenu kameru koja automatski snima slike od trenutka oplodnje jajne ćelije do dana embriotransfera.
Od uzastopnog snimanja fotografija u unapred određenim vremenskim intervalima, stvara video (Time-Lapse video) koji omogućava embriolozima potpune i ključne informacije o morfološkim karakteristikama embriona tokom njihovog razvoja.

Još jedna važna prednost korišćenja Embryoscopa je što se embrioni drže u stabilnoj i sigurnoj sredini  i mogu se posmatrati bez da se vade iz inkubatora. Na ovaj način postiže se harmoničan razvoj embriona jer se izbegava izlaganje embriona promenama temperature i pH koji imaju negativan uticaj na njihov razvoj.

Ova inovacija dozvoljava stručnjacima za fertilitet sigurnu procenu embriona kao i mogućnost da odaberu najbolje embrione sto nije moguće uvek pri klasičnom sistemu praćenja embriona u centrima. Rezultat je da se značajno povećava stopa uspešnosti čak i za parove koji imaju prethodne neuspele pokušaje vantelensne oplodnje.
Zašto Embryolab?

Embryolab je jedan od prvih centara u Grčkoj i širom sveta koji je opremio laboratoriju sa Embryoscope-om i uložio u najsavremenijime inkubatore kako bi imao što bolje uslove rasta i besprekorno praćenje embriona. Postoji nekoliko klinika koje imaju takva iskustva u korišćenju
Embryoscope-a.
najbolij


godina


radost