IMSI : nova poboljšana primena mikrofertilizacije

Napredak sa ICSI metodom u kombinaciji sa poboljšanom tehnologijom optičkih sistema u mikroskopima omogućava najefikasnije pronalaženje odgovarajućih spermatozoida . Nedavne studije i nova tehnologija kod optičkih sistema mikroskopa zajedno sa našim iskustvom u laboratoriji , potvrđuju da kombinovanje metoda ICSI i IMSI povećava

  • Stepen fertilizacije
  • Stepen dostizanja stadijuma blastociste kod embriona koji povećava šanse za trudnoću i smanjuje šanse za pobačaj

Veoma je važno što ovaj metod omogućava selekciju zdravih spermatozoida , izbegavajući upotrebu spermatozoida koji imaju anomalije koje nisu vidljive sočivom običnih mikroskopa koji se koriste u konvencionalnim laboratorijama.


Zašto Embryolab?

  • Zato što je Embryolab među prvim laboratorijama u Svetu koje su usvojile ovu tehnologiju
  • Zato što ima dosta iskustva u primeni ove metodenajbolij


godina


radost