Uzgajanje embriona do stadijuma blastociste

U poslednjih nekoliko godina sve više vrši produženje uzgajanja embriona do faze blastocista (dan 5 starosti embriona). Najnovije studije pokazuju da embrioni koji dostižu ovaj stadijum su oni koji imaju najveći potencijal za implantaciju i pružaju visoke stope uspešnosti.

Oko 50-60% embriona stvorenih u laboratoriji dostigne fazu blastocista. Za embrione koji nisu uspeli da stignu do ove faze utvrđeno je da su to najčešće embrioni koji imaju slabiji razvoj, bilo zato što imaju spor rast, ili zato što su prestali da se razvijaju u jednoj od prethodnih faza. Stoga, izbor embriotransfera petog dana starosti embriona se može koristiti kao parameter za najizdržljivije embrione.

Podaci do sada ukazuju na to da je ovaj metod najbolji za parove:
• sa relativno velikim brojem embriona na raspolaganju,
• sa više neuspeha impantacije embriona u prošlosti
• za one koji žele embriotransfer samo sa jednim embrionom kako bi se izbegao svaki rizik od blizanacke ili višestruke trudnoće
• Kao i za parove gde je žena stara blizu ili iznad 40 godina
Zašto Embryolab?

• Posebna pažnja je posvećena uslovima za uzgajanje embriona tako da one omogućavaju embrionima da se razviju koliko god je to moguće
• Uslovi u laboratoriji su strogo kontrolisani i na taj način obezbedjuje se stabilno okruženje za rast embriona što je rezultiralo većim brojem embriona koji dostižu fazu blastocista.
• Specijalni Embryoscope sistem omogućava kontinuirano uzgajanje embriona dok ne stignu do faze blastocista, uz njihovo stalno praćenje.
najbolij


godina


radost