Test Funkcionalnosti Endometrijuma (EFT)

Test Funkcionalnosti Endometrijuma koji se primenjuje na Yale Medicinskom fakultetu, Univerziteta Yale , pokazuje da je to najefektivniji nacin da se proceni receptivnost endometrijuma i da se nakon toga odabere odgovarajući protokol asistirane reprodukcije.

Endometrijum je jedna od bitnih stvari u vantelesnoj oplodnji zato što se tu usadjuju oplodjene jajne ćelije. Da bi trudnoća bila moguća endometrijum mora da funkcioniše.

Uz pomoć EFT (Test Funkcionalnosti Endometrijuma), moguće je dijagnostifikovati poremećaje u funkcionisanju endometrijuma. Koristeći odgovarajuću terapiju možemo da povratimo normalno funkcionisanje endometrijuma kako bi embrioni mogli da se vrate u prirodnu sredinu.

Ovaj metod može da pruži rešenje parovima koji imaju nekoliko neuspelih pokušaja ( u stadijumu usadjivanja embriona) vantelesne oplodnje kao i parovima koji nikad nisu imali trudnoću, ukoliko se isključe drugi faktori koji mogu dovesti do neuspeha.


Zašto Embryolab?

Embryolab je jedna od prvih klinika u Grckoj koja je primenila metod ispitivanja EFT Univerziteta Yale.
najbolij


godina


radost