Preuranjena menopauza

Ispitivanje i dijagnostifikovanje preuranjene menopauze je prvi korak kada se pokaže da postoji smanjena ovarijalna funkcija. U nastavku, razmatra se koja je stopa uspešnosti sa sopstvenim i sa doniranim jajnim ćelijama. Nakon dijagnostifikovanja uzroka daje se neophodna hormonska terapija kako bi organizam žene funkcionisao normalno.


Zašto Embryolab?

U Embryolabu razmatramo opcije terapije sa sopstvenim i doniranim jajnim ćelijama imajući u vidu posledice po zdravlje žene u bližoj i daljoj budućnosti.
najbolij


godina


radost