Patologija jajovoda

Ispitivanje jajovoda vrši se endoskopskim metodama. U skladu sa rezultatima istraživanja predlažu se endoskopske hirurške intervencije koje sa sigurnošću rešavaju problem jajovoda.


Zašto Embryolab?

U slučajevima gde postoji patologija jajovoda od važnosti je uraditi histerosalpingografiju (HSG).
Razlog za to je što u nekim slučajevima rezultati koji postoje su potcenjeni ili precenjeni i pre nego što se stigne do naše klinike. U nastavku, u Embryolabu se fokusiramo na parove kojima je neophodno izvršiti dijagnostičku laparaskopiju nakon rezultata HSG.najbolij


godina


radost