Ispitivanje poremećaja fertiliteta

U Embryolabu verujemo da je neophodno ispitivanje uzroka neplodnosti, korišćenje svih neophodnih dijagnostičkih metoda koje klinika ima kako bi se dala odgovarajuća terapija i odabrao odgovarajući metod za postizanje cilja.

Detaljan pregled medicinske istorije para je suštinski korak. Bazirani na činjenicama savremeni dijagnostički testovi za žene i muškarce obezbedjuju razumevanje uzroka koji otežavaju začeće.


Zašto Embryolab?

Primarni cilj je identifikovati faktore koji će omogućiti prirodno začeće, izbegavajući VTO. To je princip Embryolaba, da prvo ispita sve mogućnosti koje par ima i ne raditi VTO ukoliko nije neophodna.

Za dijagnostikovanje testova koriste se svi instrumenti i discipline koje se smatraju neophodnim za ispitivanje para. Embryolab poseduje izuzetno kompletan naučni tim koji obuhvata 11 disciplina (od kojih su neke molekularni biolog, genetičar, nutricionista, psiholog), koje zajednički funkcionišu u ispitivanju i saradnji sa ginekogom i embriologom.

Ispitivanje je praćeno prognoziranjem uspešnosti (prirodnog začeća i asistiranog) koje se predstavlja paru. Komunikacija sa parom, predočavanje situacije i predlog odgovarajućeg tretmana su jako važni. Dodatno, Embryolab ima ugradjene sisteme kontrole kvaliteta i mehanizam beleženja zadovoljstva svakog para uslugom koja je pružena kako bi se neprestano poboljšavao i usavršavao kao Centar.
najbolij


godina


radost