Endometrioza

Ispituje se medicinska istorija žene i evidentiraju se simptomi i sugestivni znaci endometrioze. Na dalje, procenjuje se ranije doneta dijagnoza, ukoliko je nephodno zakazuje se laparaskopija koja će pokazati u kom stepenu je zastupljena endometrioza. Primenjuje se odgovarajuća terapija u skladu sa tretmanom asistirane reprodukcije.


Zašto Embryolab?

Rano postavljanje dijagnoze endmetrioze daje detaljne odgovore kod neobjašnjivog infertiliteta u nekim slučajevima. Pravi savet koji se tiče neophodnosti operacije endometrioze (pri čemu operacija nije trajno rešenje) pre početka vantelesne oplodnje je od velike važnosti. Takodje u Embryolabu pružamo savetodavnu podršku ženama koje nisu još spremne na trudnoću ali žele da sačuvaju plodnost a endometrioza utiče negativno na njihovo stanje.
najbolij


godina


radost