Nova specijalizovana Akreditacija Embryolaba standarda ISO 15189:2012 od Nacionalnog sistema za akreditaciju (ESID)

Nova specijalizovana Akreditacija Embryolaba standarda ISO 15189:2012 od Nacionalnog sistema za akreditaciju (ESID)
20 окт 2015

Kvalitet je vrednost koja se neprestano obogaćuje i potvrdjuje u svakoj funkciji naučne organizacije i to je jedan od osnivačkih principa Embryolaba, kao prototip Centra za asistiranu reprodukciju.

U tom kontekstu, ponovo je pionir Embryolab! U petak, 3. jula uspešno je završena kontrola Nacionalnog sistema za akreditaciju (ESID) koji je akreditovao:
• indeks fragmentacije genetskog materijala iz sperme DNK sperme (SDF Indeks-Halo sperm)
• reproduktivne hormone (LH, FSH, E2, Progesteron, Prolaktin i b-hCG)  kliničkim standardnom ISO15189: 2012.

Tročlani tim evaluirao je i ocenio pozitivno akreditaciju pomenutih analiza i adekvatno su dokumentovane svi relevantni procesi sistema  kvaliteta jedinice.

Klinički standard ISO15189: 2012 je posebno izazovan standard koji se odnosi na kliničke laboratorije koje ispunjavaju specifične zahteve i uslove. Akreditacija ovim standardom ima globalni domet i priznanje. Svaka zemlja ima posebno zakonsko telo za evaluaciju i akreditaciju međunarodnim standardom. U Grčkoj nacionalni organ je ESID.

Posebno je značajno napomenuti da je Embryolab  prvi centar za asistiranu reprodukciju u Grčkoj i jedan od retkih u Evropi koji je uspešno završio postupak akreditacije  laboratorijskih analiza, uvek sa ciljem da obezbedi efikasne i kvalitetne usluge ljudima koji u njega imaju poverenja.

Share

Embryolab