Hara Oreopoulou


Hara Oreopoulou

Hara Oreopoulou

Klinički Embriolog, M.Res., B.Sc.

Oreopoulou Hara je klinički embriolog, specijalista za analiziranje razvoja embriona morfokinitičkom metodom uz korišćenje Time-Lapse sistema ( Embryoscope ) i pripremanje blastomera posle biopsije embriona za genetske analize ( Single Cell Tubing ).

(2001-2006) Diplomirala je biologiju na odeljenju za genetiku, razvoj i molekularnu biologiju, Aristotelov Univerzitet u Solunu, Grčka.

(2005) Praksa u kliničkoj imunodijagnostičkoj laboratoriji AHEPA Univerzitetske bolnice u Solunu, Grčka.

(2006-2007) Radila je kao biolog na interdisciplinarnom istraživačkom projektu Fakulteta stomatologije, biologije i fizike na Aristotelovom Univerzitetu u Solunu, Grčka.

(2007-2008) Magistrirala je na istraživanju biomedicinskim naukama – Reproduktivna biologija (MRes), na Univerzitetu u Glasgovu, Velika Britanija. Diplomirala je sa odlikom.
Učestvovala je u istrživanju gonadalne diferencijacije. Takodje je završila trening vezano za uzgajanje ćelija u medijumu kulture.

(2009-2010) Radila je kao biolog u primenjenoj biotehnološkoj korporaciji i specijalizovala se u procesuiranju i krioprezervaciji matičnih ćelija.

(2010- do sada) Zaposlena je u Embryolab-u, centru za asisitiranu repordukciju.

Od 2013-te dobila je diplomu kliničkog embriologa od stane Evropskog Udruzenja za asisitiranu Repordukciju (ESHRE).


Više informacija

Laboratorijske tehnike

Spermogram sa striktnim kriterijumim SZO (Svetske Zdravstvene Organizacije)
Obogaćivanje sperme za inseminaciju
Azooospermia
Intracitoplazmatična spermaticna injekcija (ICSI)
Kultivacija blastocista
Assisted Hatching
In vitro fertilizacija (IVF)
Krioprezervacija embriona
Krioprezervacija jajnih celija
Krioprezervacija sperme
Izdvajanje tkiva testisa
Biopsija testis tankom iglom (FNA)
Intrauterina inseminacija (IUI)
Krioprezervacija tkiva testisa
Uzgajanje u kulturi sa ćelijama endometrijuma
Očuvanje plodnosti kod pacijenata koji boluju od karcinoma
In Vitro sazrevanje (IVM)
Preimplantacione diagnoze za aneuploidije i monogeneticke bolesti (PGS and PGD)
Mikrohirurska biopsija tkiva testisa (Micro-TESE)
Rukovanje Polarizing mikroskopom
Rukovanje elekrtonskim mikroskopom
Citometrija (Flow citometry)

 

Profesionalna udruženja

Evropsko udruženje za humanu reprodukciju ( ESHRE )
Panhelenska unija Andrologije i bionaučnika (PEB)
Panhelesnka unija kliničkih embriologa (PEKE)

 

Oblasti intersovanja i publikacije

Učestvovanje na seminarima

Septembre 2014: formateur, “Hands-on workshops in specialized ART laboratory techniques”, Académie Embryolab, Thessalonique
Ovocyte, embryon et blastocyste vitrification et réchauffement: les techniques
Biopsie et tubage de cellules: procédure d’exploitation standard, matériels et méthodes

Septembre 2013: Formatrice assistante, “Preimplantation Genetic Diagnosis Hands-on Workshop”, Académie Embryolab, Thessalonique
Préparation des cellules pour CGH et FISH

Članci u naučnim časopisima

Chatziparasidou, A., Nijs, M., Moisidou, M., Oraiopoulou, C., Ioakeimidou, C., Pappas, C., & Christoforidis, N. (2013). Accumulation of oocytes and/or embryos by vitrification: a new strategy for managing poor responder patients undergoing pre implantation diagnosis. F1000Res, 2, 240.

Chatziparasidou, A., Moissidou, M., Oraiopoulou, C., Ioakeimidou, C., Pappas, C., Nijs, M. and Christoforidis, N. (2013). The use of PGD in vitrified oocytes and embryos after repeat ovarian stimulation cycles in poor responder patients. Reproductive Biomedicine Online, 26, Supplement no. 1.

 

Prezentacije na seminarima (Poster)

Chatziparasidou, A., Oraiopoulou, C., Moisidou, M., Ioakeimidou, C., Pappas, C. Nijs, M., and Christoforidis, N. (2014). Study of morphokinetic parameters in embryos originating from ejaculated or testicular spermatozoa. Affiche présentée à la 10e Biennale Alpha Réunion. Antalya, Turquie.

Chatziparasidou, A., Moisidou, M. , Oraiopoulou, C., Ioakeimidou, C., Papas, C. , Nijs, M., and Christoforidis, N. (2013). Successful Preimplantation Genetic Diagnosis Program For Poor Responder Patients After Consecutive Ovarian Stimulation Cycles With Cumulative Oocyte Or Embryo Vitrification. Affiche présentée à la 12e Conférence internationale sur le DPI. Instabul, Turquie.

Chatziparasidou, A., Moisidou M., Oraiopoulou,C., Ioakeimidou, C., Papas C., Nijs,M., Christoforidis, N. (2013). Successful preimplantation genetic diagnosis program in poor responder patients after consecutive ovarian stimulation cycles and embryo vitrification. Affiche présentée au 5e Congrès international IVI. Sevilla, Espagne.