Visoki standardi usluga

Embryolab primenjuje pravila koja su definisana i pracena od strane medjunarodnih organizacija kako u Evropi tako i u Americi u polju Asistirane reprodukcije koje vrše obradu i objavljuju mesečne stope živorodjene dece.

Važno je da se uzme u obzir zbir ciklusa svake starosne grupe i svi medicinski profili bez obzira na njihovu složenost. Embryolab ne bira samo lakše slučajeve kako bi povećao stopu uspešnosti.
Naprotiv, bira da se suprotstavi svakom problemu, bez obrzira da li je komplikovan ili ne, zato što svaka žena i svaki par ima pravo na ostvarenje sna, kada postoje naučni metodi koji to mogu omogućiti. Takodje, važno je da se u statističkim rezultatima broje ne samo pozitivni testovi trudnoće već živorodjena deca.

Parametri koje bi rebalo razmotriti kada se vrši statistićka procena uspešnosti su:
– broj VTO ciklusa, što je veći uzorak toliko je rezultat reprezentativniji I pouzdaniji. Objavljene stope uspešnosti trebalo bi da navode na kom su uzorku dobijene.

– prosečne godine starosti žena, pokazuju koliko je izbirljiv jedan centar za vantelesnu oplodnju u vezi sa odabirom slučajeva kojima se bavi

– stope trudnoće podeljene po starosnim grupama (30-35, 35-40, 40-45, itd), kako bi se pomoglo da se tačno klasifikuje svaka grupa

– stopa prekinutih VTO, pokazuje transparentno slučajeve koji nisu kompletirali terapiju i to je važno da se zna u napred.

– dopunjavanje statističkih podataka na godišnjem nivou

– stopa pozitivnih testova trudnoće nije ista kao stopa rodjene dece jer postoje i žene koje će imati pobačaj

– stopa višestrukih trudnoća je važna da bi odrazila broj embriona koji se vraćaju embriotransferom i politiku klinike kako bi se sprečile kasnije akušerske komplikacije

– posebne kategorije asistirane reprodukcije moraju obezbediti stopu rodjene dece i podatke o njihovom zdravstvenom stanju npr. kod Preimplantacione dijagnoze

Poštenje se uvek nagradjuje i stope uspešnosti kada su pouzdano visoke tada dobijaju još veću vrednost.