iso logo

Sistem upravljanja kvalitetom koji primenjuje Embryolab od 2007-me godine proverava se svake godine i uspešno prolazi sve kontrole u skladu sa standardom ISO 9001 od strane medjunarodne organizacije Bureau Veritas. Njegova primena odnosi se na sve medicinske, laboratorijske, kliničke i administrativne procese klinike.

Za Embryolab potvrda o uspešnoj primeni sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa medjunarodnim standardom ISO 9001:2008 nije samo obična obaveza i procedura. To je instrument koji nalazi primenu u svakodnavnoj praksi uz neprestano poboljšanje svih procedura.

Dodatno, sistem upravljanja kvalitetom Embryolaba odražava posvećenost našeg centra i želju da obezbedi visok nivo kvalieta usluga koje pruža na human način u polju asistirane reprodukcije. Ponudjene usluge moraju biti efikasne, odnosno da vode željenoj trudnoći uz najveću moguću sigurnost, a visok procenat uspešnosti dovodi zdravu decu na ovaj Svet.

Da bi svoju obavezu da održi sistem upravljanja kvalieta klinika održala osnovana je unutrašnja kontrola sa ciljem da postepeno poboljšava upravljanje kvalietom prema standardu ISO 9001:2008 . Na ovaj način osigurava se:

• garantovanje optimalnih uslova za sve medicinske procedure od strane visoko obučenog i profesionalnog naučnog tima

• implementacija i posmatranje tačnih laboratorijskih procesa, u skladu sa medjunarodnim standardima, što laboratoriju Centra svrstava u najmodernije u Evropi

Za žene i parove koji pokušavaju da se dobiju dete i biraju Embryolab , sertifikat ISO 9001:2008 znači:
• da im obezbedjujemo najsavremeniji, pouzdan i efektivan naučni pristup
• neprestano obnavljamo našu opremu
• kontinuirano obučavamo naše osoblje
• brinemo za žene, poštujemo ih i vodimo računa o njihovom zdravlju
• garantujemo potpunu diskreciju i poverljivost
• radimo kao tim da bi naši napori dali najbolji rezultat
• shvatamo njihove potrebe i komuniciramo sa njima efikasno
• primenjujemo preventivne aktivnosti kako bi se obezbedilo rezultat
• pružamo im pouzdane laboratorijske rezultate
• preporučujemo im najkraći i najsigurniji način da dodju do trudnoće.

Naučno i administrativno osoblje Embryolaba, uvek ima za cilj visoku efikasnosnost sa poštovanjem prema snovima i potrebama ljudi. Sertifikovani Sistem upravljanja kvalitetom, zajedno sa visoko kvalifikovanih naučnim i rukovodećim osobljem i high-tech laboratorijskom opremom, generiše visoke stope uspešnih trudnoća koje se beleže na klinici. Iz tog razloga je sve više i više parova koji biraju nasu kliniku da bi uspeli u svom cilju, da dobiju dete.