Test Funkcionalnosti Endometrijuma (EFT)


Jedna od osobina Embryolaba je i ekstraverzija. Embryolab saradjuje sa istrazivačkim i edukativnim medjunarodnim organizacijama koliko u kliničkom polju toliko i u polju embriologije. Jedan od saradnika, na koga smo jako ponosni je i Medicinski Fakulet Yale.

Metod provere funkcionalnosti endometrijuma koji se primenjuje na Medicinskom fakultetu Yale, Univerziteta Yale, pokazuje da je to najefektivniji način provere receptivnosti endometrijuma
i pomaže pri izboru odgovarajućeg protokola asistirane reprodukcije.

Endometrijum je jedna od bitnih stvari u vantelesnoj oplodnji zato što se tu usadjuju oplodjene jajne ćelije. Da bi trudnoća bila moguća endometrijum mora da funkcioniše.

Uz pomoć EFT (Endometrial Function Test), moguće je dijagnostifikovati poremećaje u funkcionisanju endometrijuma. Koristeći odgovarajuću terapiju možemo da povratimo normalno funkcionisanje endometrijuma kako bi embrioni mogli da se vrate u prirodnu sredinu.

Ovaj metod može da pruži rešenje parovima koji imaju nekoliko neuspelih pokusaja ( u stadijumu usadjivanja embriona) vantelesne oplodnje kao i parovima koji nikad nisu imali trudnoću, ukoliko se isključe drugi faktori koji mogu dovesti do neuspeha.