Protokoli krioprezervacije


Embryolab je jedan od prvih centara za asistiranu reprodukciju u Svetu koji od 2008-me godine uspešno primenjuje protokole krioprezervacije embriona i jajnih ćelija metodom vitrifikacije. Često se tokom procesa vantelesne oplodnje dobija više dobrih embriona, a neki od njih neće biti odabrani za taj embriotransfer. Te embrione moguće je sačuvati postupkom krioprezervacije sa jako visokim stepenom preživljavanja embriona.

Zahvaljujući ovom metodu parovi mogu sačuvati svoje embrione bez obzira na njihov broj i obezbediti sebi više pokušaja vantelesne oplodnje bez ponovnog korišćenja lekova (stimulacije).

Ovaj metod obezbedjuje našu viziju “Jedna stimulacija, jedna porodica!”