Preimplantacione Dijagnoze

Transmisija naslednih bolesti roditelja na decu je veoma ozbiljan problem. Od 1990-te, moguća je genetička provera embriona pre njihovog vraćanja u matericu žene koja želi da dobije dete. Ovaj metod naziva se Preimpantaciona Genetička Dijagnoza i ona je moćno oružje za parove koji su suočeni sa povišenim rizikom da prenesu neku genetičku bolest na decu.

Embryolab je jedan od prvih centara u Grčkoj koji od 2007-me primenjuje sa visokim stepenom ostvarenih trudnoća (koje se beleže u evropskom ahivu podataka za preimplatnacione dijagnoze) ovaj metod kako za dijagnostifikovanje pacijenata sa genetskim poremećajima (npr Mediteranska Anemija), tako i za proveru hromozomskih anomalija koje mogu da dovedu do pobačaja i do ponovljenih neuspelih pokušaja vantelesne oplodnje.

Naučno osoblje Embryolaba objavilo je studije i članke vezano za ovu tehniku u medjunarodnim naučnim časopisima, a od 2013-te godine Embryolab Academy organizuje naučne seminare gde učestvuju naučnici iz celog Sveta i primenjuju metode preimplatacione genetičke dijagnoze.