Izvanredna laboratorija


Laboratorije su srce jedne klinike za asistiranu reprodukciju, zato što one značajno odredjuju uslove uzgajanja i praćenja jajnih ćelija i embriona. Laboratorija Embryolaba je organizovana u skladu sa najstrožim medjunarodnim standardima. Strogo kontrolisano okruženje u kombinaciji sa najnovijom tehnološkom opremom i novom generacijom materijala obezbedjuje idealan rast jajnih ćelija i embriona u laboratoriji, što se potvrdjuje visokom stopom uspešnosti koju imamo od samog početka rada klinike.

Ovo su specijalna obeležja programa upravljanja kvalitetom naše laboratorije:
1) 24-časovno online praćenje svih parametara u inkubatorima
2) Sistem za praćenje u realnom vremenu laboratorije sa stabilnim uslovima tokom celog dana i u svim godišnjim dobima
3) kvalitet vazduha u laboratoriji je osiguran duplim sistemom prečišćavanja i kontrole
4) sistem podrške kontinuiranog rada svih sistema (agregat I UPS)
5) korišćenje najmodernijeg Matcher sistema koji obezbedjuje maksimalno pracenje i sigurnost pri obradi svih uzoraka u laboratoriji
6) specijalna kontrola bezbednosti svih materijala koji dolaze u dodir sa jajnim ćelijama i embrionima pre njihove upotrebe
7) inovativni sistem Embryoscope, koji poseduje mogućnost čuvanja embriona u specijalnom inkubatoru sa kamerama, pri čemu je razvoj embriona praćen neprekidno. Pre embriotransfera obezbedjuje video u realnom vremenu tako da daje mogućnost embriologu da izabere za embriotransfer najbolji mogući embrion iz grupe. Sigurnost je garantovana jer se embrioni posmatraju lokalno, u inkubatoru, bez potrebe da se iz njega vade.

Na dalje, Embryolab je verifikovan od 2007-me godine sa standardom ISO 9001: 2008 (prethodno sa ISO 9001: 2000).