FISH I SDF Index sperme


I utvrdjivanje procenata spermatozoida sa fragmentisanim genetičkim materijalom SDF Index I FISH sperm su analize koje se u Embryolabu vrše godinama od strane specijalizovanog citogeneticara.Od 2013-te godine Embryolab Academy organizuje medjunarodne naučne seminare, gde primenjuju ove metode naučnici iz celog Sveta.