Embryoscope


Uslovi uzgajanja i razvoja embriona su narocito relevantni za postizanje željenih rezultata.

Embryoscope je revolucionarni inkubator za uzgajanje embriona koji je svetski priznat kao najmodernija i jako poželjna oprema za čuvanje i razvoj embriona. Poseduje ugradjenu kameru koja automatski snima jajnu ćeliju od trenutka njene fertilizacije pa sve do dana embriotransfera.

Pošto se uzastopno snima razvoj embriona dobija se video (time-lapse video) koji daje emrbiolozima sve potrebne informacije koje se tiču morfologije embriona tokom njihovog razvoja.

Još jedna važna prednost korišćenja Embryoscopa je što se embrioni drže u stabilnoj i sigurnoj sredini i mogu se posmatrati bez da se vade iz inkubatora. Na ovaj način postiže se harmoničan razvoj embriona jer se izbegava izlaganje embriona promenama temperature i pH koji imaju negativan uticaj na njihov razvoj.

Ova inovacija dozvoljava stručnjacima za fertilitet sigurnu procenu embriona kao i mogućnost da odaberu najbolje embrione sto nije moguće uvek pri klasičnom sistemu praćenja embriona u centrima. Rezultat je da se značajno povećava stopa uspešnosti čak i za parove koji imaju prethodne neuspele pokušaje vantelensne oplodnje.