Co-culture sa homolognim ćelijama endometrijuma

Metod Co-culture sa homolognim ćelijama endometrijuma pruža potpuno novi sistem uzgajanja embriona.

Metod je stvoren u pokušaju da se laboratorijski uslovi što više usavrše i da se embrionima pruži prirodnija sredina za razvoj i rast. Kada su u ovoj sredini embrioni pokazuju veći stepen razvoja jer su im omogućeni uslovi kao oni koji postoje u materici majke.

Studije i naša iskustva iz laboratorije pokazuju da novi sistem uzgajanja embriona vodi boljoj morfologiji embriona. Ovi embrioni imaju veću šansu da dostignu stadijum blastociste i konačno vode jednoj uspešnoj trudnoći.