4D ultrazvuk


Korišćenje 4D ultrazvuka, sa specijalnim softverom koji omogućava lokalizovanje i brojanje folikula u tri dimenzije omogućava bolje odredjivanje odgovarajućih protokola terapije koja se koristi u vantelsnoj oplodnji.

Praćenje izazvane ovulacije vrši se proverom hormona i preko ultrazvuka, tako da se odgovarajuća terapija može dati kako bi i folikuli reagovali očekivano.

Ultrazvucni sistem Voluson Expert i softver koji se koristi u kombinaciji sa trodimenzionalnom slikom daje nam mogucnost da tačno izmerimo broj i veličinu folikula. Na ovaj način eliminiše se mogućnost greške koja može nastati u merenju u samo dve dimenzije koja se dešava zbog nedefinisanog oblika folikula.

Preciznost u merenju dozvoljava nam da primenimo odgovarajuće i bezbedne protokole (terapiju) kod svake žene koja prolazi kroz tretman vantelesne oplodnje.