Het Matcher systeem


Transparantie tijdens alle stadia van de vruchtbaarheidsbehandelingen is verzekerd door het gebruik van de geavanceerde technische systemen die een bijdrage leveren aan de nauwkeurigheid, integriteit van de behandelingen en de vertrouwelijkheid van de informatie.

Embryolab is het eerste IVF-centrum in Griekenland en één van de eersten wereldwijd dat gebruik maakt van het Matcher systeem. Dit baanbrekende elektronisch observatie- en bewakingssysteem waarborgt de herleidbaarheid, identificatie en fotografische vastlegging van alle laboratorium processen, ergo: “De borging van het vastleggen in alle fasen”.

Het systeem legt alle activiteiten tot in detail vast, zodat eventuele vervolgacties correct worden opgevolgd.