Onze resultaten

Embryolab past de regels toe zoals deze gedefinieerd zijn door internationale organisaties uit Europa en Amerika die de vruchtbaarheidsklinieken reguleren en maandelijks geboortepercentages publiceren.

Het is belangrijk om rekening te houden met het aantal pogingen voor iedere leeftijdscategorie en met elk medisch profiel, ongeacht de complexiteit. Embryolab kiest niet alleen de eenvoudige gevallen om het slagingspercentage te verhogen, maar accepteert iedereen, complex of eenvoudig, aangezien iedere vrouw en elk stel het recht heeft om te dromen als er wetenschappelijke kansen zijn. Daarnaast is het erg belangrijk om naast het aantal positieve zwangerschapstesten ook de daadwerkelijke geboortepercentages in de statistieken op te nemen.

De parameters welke in overweging genomen dienen te worden bij de beoordeling van de statistische slagingspercentages zijn:

Het aantal IVF-cycli: hoe groter het aantal, hoe representatiever en betrouwbaarder het

resultaat. Naast de gepubliceerde percentages worden tevens  de absolute aantallen vermeld..

De gemiddelde leeftijd van de vrouwen: dit laat de selectiviteit van een afdeling zien met

betrekking tot de keuze van de populatie.

Het percentage zwangerschappen per leeftijdsgroep (30-35, 35-40, 40-45, etc.,): dit is

een meer nauwkeurige classificatie van de doelgroep in relatie tot de gehele populatie.

Het percentage annuleringen: transparante weergave van het percentage dat de

behandeling niet afgemaakt heeft. Dit is een belangrijke parameter om vooraf te weten.

Jaarlijkse update van de statistieken

Het percentage positieve zwangerschapstesten waarbij uiteindelijk geen kind

   geboren wordt: sommige vrouwen met een positieve zwangerschapstest krijgen een

miskraam.

Het percentage meervoudige zwangerschappen: dit is een weergave van het aantal embryo’s dat geïmplanteerd is en de werkwijze van de afdeling in relatie tot het voorkomen van verloskundige complicaties.

Speciale IVF-categorieën: hierbij dienen de geboortepercentages en gezondheidsgegevens bekend gemaakt te worden van pasgeborenen, ten behoeve van bijvoorbeeld, de preimplantatie diagnostiek.

Eerlijkheid staat voorop en als de slagingspercentages betrouwbaar zijn, wordt de waarde ervan aanzienlijk verhoogd.