Intracytoplasmatische Morfologisch geselecteerde Sperma Injectie (IMSI)


Microfertilisatie is een techniek die lang geleden door Embryolab in Griekenland

is geïntroduceerd en gebaseerd is op onze praktische ervaring in meer dan 30.000 cycli.

Ontwikkelingen in microfertilisatie en technologische verbeteringen in microscopielenzen maken het mogelijk om, zeer effectief, gezond sperma te traceren.

De meest recente studies, gecombineerd met onze ervaring bij Embryolab, bevestigen dat bij een combinatie van intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI) enmorfologisch geselecteerd sperma (IMSI) er betere resultaten bereikt worden ten aanzien van:
• het vruchtbaarheidspercentage,
• het percentage embryo’s die het blastocytenstadium bereikt, waardoor de kans op een zwangerschap en de geboorte van gezonde kinderen toeneemt, terwijl het aantal miskramen afneemt.

Embryolab was één van de eerste IVF-centra in de wereld die deze combinatie heeft toegepast.