Het cryopreservatie protocol


Embryolab is één van de eerste vruchtbaarheidscentra wereldwijd die sinds 2008, succesvol cryopreservatie protocollen hebben geïmplementeerd voor de cryopreservatie van embryo’s en eicellen door middel van vitrificatie. Tijdens een IVF-procedure worden doorgaans meerdere embryo’s gekweekt die van goede kwaliteit kunnen zijn maar niet voor implantatie geselecteerd worden. Deze embryo’s kunnen in aanmerking komen voor vitrificatie, met zeer hoge overlevingskansen.

Dankzij dit programma is het mogelijk voor stellen om de extra embryo’s te bewaren, zodat  een nieuwe IVF-procedures gestart kan worden en er niet opnieuw stimulatiebehandelingen  ondergaan hoeven te worden.

Dit programma bekrachtigd onze visie; één stimulatie, één familie!