Endometrium Functietest (EFT)


Eén van de innovatieve concepten van Embryolab is extroversie. Embryolab werkt samen op het gebied van research en onderwijs met internationale organisaties en wetenschappers, op zowel klinisch- als laboratoriumgebied. We zijn dan ook bijzonder trots op onze samenwerking met de Yale School of Medicine.

De onderzoeksmethode van de functie van het baarmoederslijmvlies (endometrium)  welke toegepast wordt op de Yale School of Medicine van de Universiteit van Yale lijkt de meest effectieve manier om de ontvankelijkheid van het baarmoederslijmvlies te bepalen en op basis hiervan de meest geschikte therapie voor IVF te selecteren.

Het baarmoederslijmvlies is het ultieme doel van het gehele begeleidingsproces aangezien dit de plaats is waar de bevruchte eicellen worden teruggeplaatst. Het baarmoederslijmvlies dient goed te functioneren om een zwangerschap te volbrengen. Met behulp van de EFT (Endometrium functietest), kan iedere onregelmatigheid in het baarmoederslijmvlies worden vastgesteld. Met het toepassen van de juiste behandeling kan het baarmoederslijmvlies hersteld worden zodat het weer normaal functioneert en een normale ontwikkeling van een embryo in zijn natuurlijke omgeving toelaat.

Deze methode kan een oplossing bieden voor stellen die reeds problemen hebben ondervonden met implantaties tijdens een IVF-procedure, maar ook voor stellen die het niet lukt zwanger te worden en waarbij andere factoren reeds uitgesloten zijn.