Co-cultuur met homologe endometrium cellen

De co-cultuur methode met homologe endometrium cellen betreft een innovatieve embryokweektechniek.

Deze methodiek, die ontwikkeld is in een poging om de laboratoriumtijd te minimaliseren, schept een betere en natuurlijke omstandigheden voor embryo’s. In deze omgeving ontwikkelen embryo’s zich efficiënter, aangezien de condities nagenoeg gelijk zijn als die in een echte baarmoeder!

Relevante studies en onze laboratoriumervaring hebben bewezen dat dit nieuwe kweeksysteem leidt to een toename van embryo’s met een goede morfologie. ’Er is voor deze embryo’s een grotere kans om het blastocytenstadium te bereiken, wat vervolgens leidt tot een voldragen zwangerschap.